Energetické konzultační a informační středisko

ÚSPORY ENERGIÍ

Ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu, je dlouhodobým globálním tématem společnosti. 

Náš tým svými dlouholetými znalostmi a zkušenostmi v oblasti úspor energií přispívá k naplňování toho cíle. Jednak jsme se stali součástí sítě energetických poradců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – EKIS, a jednak máme bohaté zkušenosti se zpracování projektů úspor energií spolufinancovaných z dotačních programů. Především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spolufinancuje energetické projety podnikatelských subjektů a dále Operačního programu Životní prostředí, který spolufinancuje energetické projekty veřejných subjektů. 

Energetické poradentství EKIS 

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) je  BEZPLATNÁ SLUŽBA  pro širokou veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Poradí Vám v celém spektru otázek, které pomohou uspořit energii ve Vašich domovech i provozovnách. 

logo EKIS

Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo program EFEKT, který je zaměřen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci tohoto programu je každoročně poskytována dotační podpora na projekty s vlivem na úsporu energie. Jde nejen o projekty investiční s přímou úsporou energie, ale také o akce osvětové, tedy semináře, konference a různé publikace k tématu úspor energie. 

Do kategorie osvěty náleží také vyhledávaná služba v podobě bezplatného energetického poradenství, která je určena nejširší veřejnosti. 

Cílem této služby je zajistit lepší přístup veřejnosti k informacím o úsporách energie a působit na občany nejen apelem na ohleduplnost k životního prostředí, ale také srozumitelně poukázat na ekonomické výhody uvědomělého chování v oblasti spotřeby energie. Je to tedy služba zdarma a pro každého. Je určena fyzickým a právnickým osobám bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a v neposlední řadě ji mohou využívat i orgány veřejné správy. Zárukou správnosti podaných informací je fundovaný výběr vysoce kvalifikovaných poradců, nejčastěji energetických auditorů. 

Zaměřuje se především na:

  • Průmyslové podniky 
  • Administrativní budoy 
  • Školy a vzělávací instituty 
  • Občanská vybavenost 
  • Zemědělské podniky 
  • Nová zelená úspora 
  • Kotlíkové dotace 

Střediska EKIS

EKIS jsou zřízena ve všech krajích České republiky a jejich síť se neustále obměňuje a rozšiřuje. Seznam středisek s kontakty naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS. 

S poradci EKIS můžete v určených dnech a hodinách konzultovat také telefonicky. Pokud Váš dotaz či problém není příliš komplikovaný, získáte informace ihned po telefonu. Ve složitějších případech je vhodné konzultovat osobně ve středisku. 

Ve všech střediscích naleznete kvalifikované a ochotné poradce, kteří se Vám budou snažit maximálně vyhovět. Energetičtí poradci jsou pro každý rok vybírání Ministerstvem průmyslu a obchodu, čímž je zajištěna požadovaná odbornost a kvalita jednotlivých středisek a jejich pracovníků. 

Internetová poradna

Bezplatná internetová poradna i-EKIS nabízí možnost získat informace on-line na adrese:

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis.