Sídlo Czechia Moravia

O SPOLEČNOSTI

Společnost Czechia – Moravia spol. s r.o. byla založena v roce 2011. Hlavní činností společnosti bylo poradenství oblasti energetických úspor a příprava projektů pro dotační tituly spolufinancované ze strukturálních fondů EU. V posledních letech se věnujeme především růstu firem a jejich inovačnímu potenciálu. Zabýváme se inovačním inženýrstvím ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odborníky – inovacemi výrobku a procesu, včetně inovace marketingové, ve vazbě na Průmysl 4.0.

Dále se zabýváme energetickým poradenstvím. Jsme součástí sítě energetických poradců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – jsme energetickým konzultačním a informačním střediskem (EKIS), tvoříme projektové dokumentace staveb, energetické posudky, apod. Soustavně připravujeme projekty pro dotační tituly ze strukturálních fondů EU a pro jiné finanční zdroje (monitoring příležitostí, zpracování žádostí o podporu a jejich nezbytných příloh, zpracování podnikatelských záměrů a studií proveditelností, atp.). Neustále se snažíme přizpůsobovat naše služby aktuálním potřebám klientů, a to ať pro podnikatele, tak i pro obce a ostatní municipality.

Kontaktní formulář